Ступеневе навчання

Ступеневе навчання фахового молодшого бакалавра

МОЖЛИВІСТЬ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ

фахового молодшого бакалавра на базі освітньо- кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник”

  • Автомобільний транспорт     (кваліфікаційний рівень  -механік).
  • Галузеве машинобудування (кваліфікаційний рівень  -механік).

РАЗОМ З ІНШИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ СИСТЕМИ ПРОФТЕХОСВІТИ МВПУ АТБ ВХОДИТЬ В НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З ДЕРЖАВНИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ТА НАЦІОНАЛЬНИМ ЛІСОТЕХНІЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ КРАЩИХ ВИПУСКНИКІВ У ВНЗ.

Реалізує програму професійної реабілітації неповносправних осіб.