Правила внутрішнього розпорядку училища

Правила внутрішнього розпорядку Міжрегіонального вищого професійного училища автомобільного транспорту та будівництва

         1. Загальні положення.

Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на
освіту.
Навчальна дисципліна в МВПУ АТБ ґрунтується на свідомому виконанні
учнями своїх обов’язків і є необхідною умовою ефективної організації
навчально – виховного процесу.
Навчальна дисципліна забезпечується методами переконання та
заохочення до сумлінного навчання. До порушників дисципліни
застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.
Усі питання, пов’язані з застосуванням правил внутрішнього розпорядку,
розв’язує директор училища.

2. Зарахування учнів

Зарахування учнів до училища проводиться наказом директора, що
видається на підставі заяви, за наявності медичної довідки відповідного зразка і
відповідного документа про освіту.

   3. Робочий час та його використання.

Для учнів встановлюється п’ятиденний робочий тиждень.
Навчальне навантаження учнів в училищі становить не більше 36 год. на
тиждень. Тривалість уроків виробничого навчання – не більше 6 год. на день.
Тривалість уроків теоретичного навчання 45 хв., з перервами не менше 10 хв.
Для обіду передбачені дві великі перерви тривалістю 15 хв.
Час початку і закінчення занять визначається розкладом, початок і кінець
уроку оповіщається дзвінком.
На кожну навчальну групу заводиться журнал теоретичних занять
встановленої форми. Журнал зберігається у навчальній частині.
Належну чистоту і порядок у всіх навчальних і навчально – виробничих
приміщеннях забезпечують технічний стан персонал та учні на засадах
самообслуговування.

4. Загальні вимоги до учнів.

1. Дотримуватись порядку і чистоти в приміщеннях училища;
2. Не залишатися під час перерв у навчальних кабінетах;
3. Не запізнюватися на ранкові лінійки та заняття, позаурочні виховні заходи.
4. не пропускати заняття без поважних причин.
5. При відсутності на заняттях через хворобу або з інших поважних причин учні
повинні повідомити про це керівника групи, а також подати медичну довідку
встановленого зразка.
Звільнити від занять має право директор або його заступник.

6. Сумлінно виконувати обов’язки чергового по корпусу та їдальні.
7. не приносити в училище речі, які не стосуються навчального процесу.
8. Верхній одяг здавати в гардероб.
9. не курити в училищі та на прилеглій до нього території.

5. Заохочення за успіхи в навчанні.

За зразкове виконання обов’язків учня, успішне навчання, активну участь
у громадському житті училища можуть застосовуватись заохочення:
нагородження грамотою, похвальним листом, відзначення подякою, грошовою
премією.
Заохочення оголошуються в наказі (розпорядженні), доводяться до відома
учнівського та педагогічного колективу.

6. Стягнення за порушення навчальної дисципліни.

За систематичне порушення Статуту училища, правил внутрішнього
розпорядку, неатестації з навчальних предметів до учня може бути застосовано
один з таких заходів стягнення :
а) попередження;
б) догана;
в) відрахування з училища.
До застосування дисциплінарного стягнення керівник навчальної групи
повинен вимагати від порушника дисципліни письмові пояснення.
Відрахування учня з училища відбувається після розгляду на Раді
профілактики правопорушень та педагогічній Раді училища, коли всі інші
заходи педагогічного впливу на учня вичерпані.