Ступеневе навчання

Ступеневе навчання молодших спеціалістів за напрямками:

ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА

1. Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів; (кваліфікаційний рівень- технік)

2.Експлуатація та ремонт пійомно-транспортних будівельних дорожніх машин і обладнання; (кваліфікаційний рівень- технік)

РАЗОМ З ІНШИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ СИСТЕМИ ПРОФТЕХОСВІТИ МВПУ АТБ ВХОДИТЬ В НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З ДЕРЖАВНИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ТА НАЦІОНАЛЬНИМ ЛІСОТЕХНІЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ КРАЩИХ ВИПУСКНИКІВ У ВНЗ БЕЗ ПРОХОДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОГО ЗОВНІШНЬОГО ТЕСТУВАННЯ. МВПУ АТБ

реалізує програму професійної реабілітації неповносправних осіб.